Vizyonumuz

     Küresel iklim değişikliği ve kuraklık nedeniyle artabilecek orman yangınlarını ve bu bölgelerde yaşayan insanları ve doğayı daha etkin şekilde koruyabilmek için geliştirdiğimiz bu yazılım tehdit altındaki ülkelerde yeni farkındalıklar ve ekonomik kaynaklar oluşturabilecektir. 

     Geliştirdiğimiz model  bugüne kadar kullanılmakta olan yangın davranış modellerinden farklı olarak, yeni stratejiler sunarak odak noktasını yangın öncesi hazırlıklara vermektedir. Fiziki olarak mevcut sabit risklerin önceden tespit edilerek erken müdahale etmek suretiyle yangınların büyümeden önlenmesi ilkesine göre hareket etmektedir.

    Dünya genelinde yangın başladıktan sonra söndürme operasyonuna başlayan ve yangın öncesi beklemeye dayalı klasik yangın savunma stratejilerine (pasif savunma) alternatif olarak; yangın çıkış nedenleri ve başlama noktalarına odaklanıp ; bu bölgelere benzer özellikler taşıyan potansiyel riskli alanlardaki sabit riskleri tespit edebilmeyi amaçlamaktadır. 

    Tespit edilebilen risklerin üzerine değişken iklim faktörlerinin aplikasyonu ile oluşturulan  haritalarda -yangın sezonu öncesinde- kara ve hava savunma ekiplerinin en optimum konuşlanma yerlerini tespit edebilmektedir. Böylelikle yakın gelecekte oluşabilecek yangınları daha başlamadan önlenebilmesi veya en erken sürede müdahale için gerekli tedbirlerin alınmasına vesile olabilecektir(Aktif Savunma). 

      Model gelecekte oluşabilecek can ve mal kayıplarını en düşük seviyelerde tutarak uygulandığı yıl sonu itibari ile sistem kendi kuruluş masraflarını amorte edebilecek olup ; yeni çıkmış yangın verileri ve çıkış sebeplerine göre her yangın sezon sonunda yeniden kalibre edilebilecek esnekliktedir.