1966 tarihinde doğmuş ve temel eğitimini Ankara’da tamamlamıştır. İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesini bitirip 1987 yılında orman mühendisi olmuştur. İlgi alanları orman yangınları, milli parklar, yaban hayatı, orman koruma (ağaç hastalıkları) ve endemik ağaç türlerinin ekolojisi ve optimum yetişme ortamı haritalanmasıdır. Ayrıca askerlik sonrası orman hukuk davalarında uzman bilirkişi olarak görev almıştır.

    1991 yılında Türkiye’de orman yangınları ile mücadele eden Orman Genel Müdürlüğünde başladığı görevine, aktif olarak mesleğin birçok farklı bölümlerinde görev alarak deneyimler kazanmıştır. Orman bölge şefliği, yanan sahalarda ağaçlandırma şefliği, orman sınırlarının tespitinde kadastro komisyonu, orman koruma (kaçakçılık) ve zararlıları ile mücadele (hastalıklar ve böcekler) ve en son olarak da yangınlarla mücadele şube müdürlüklerinde teknik eleman olarak görev almıştır. 2002 yılında Ege Ormancılık Araştırma Enstitüsünde 15 yıl araştırma uzmanı ve yangın araştırmaları baş mühendisi olarak görev yapmış ve teşkilat içi seminerlerde uzman olarak sunumlar yapmış ve 2017 yılında emekliye ayrılıp yeni yangın savunma stratejileri geliştirmiştir.

  Yangın araştrıma uzmanı Cemhan Bucak’ın modeli geliştirmeden önce fiilen katıldığı büyük orman yangınları ise:

 11.08.1997 yılında Türkiye’nin büyük yangınlarından Muğla-Marmaris-Hisarönü yangınına havadan İstanbul helikopter ve karadaki yer ekiplerinde müdahale de görev alarak başlamıştır.

17.08.1999 İzmit-Gölcük büyük Depremi sonrasında  Tüpraş Petrol Rafinerisinde başlayan yangınlara karadan 4 adet araöz ile ve yine aynı gün Bilecik ilinde çıkmış büyük orman yangınlarının söndürülme görevlerine bizzat katılmıştır.

05.04.2000 Küresel iklim değişiklikleri nedeniyle yangın sezonu dışında aniden başlayan Bursa-Orhaneli Büyük orman yangınına karadan yer ekipleri ile 

03.08.2000 Adana-Karaisalı büyük yangınına ise havadan helikopter ile destek vermek üzere görevlendirilmiştir. 

     Bu dört büyük yangın esnasında yaşanan tüm sorunları bizzat gözlemlemiş; söndürme ve savunma sistemlerindeki problemler için yeni çözümler geliştirmeye karar vermiştir. 

      Bu amaçla 2002 yılında Ege Ormancılık Araştırma Enstitüsünde başladığı araştırma uzmanlığı; sürecinde büyüyen orman yangınlarının çıkış nedenleri, yangının davranışı karşılaşılan teknik ve idari sorunlar, yangınları büyütmeden önleyebilmek amacıyla yaptığı bilimsel araştırma projelerini 2008 yılında tamamlamış ulusal ve uluslararası bildiriler sunmuştur.

     Orman yangınlarının büyümeden önlemek, uygulamadaki sıkıntılar ve yeni çözümler önerdiği aktif yangın savunma ve risk analiz yazılımını oluşturmuş ve modelin uygulamadaki tüm sonuçlarını gözlemledikten sonra 2022 yılında profesyonel olarak yangın danışmanlık firmasını kurmuştur.

Yabancı dil olarak orta düzeyde İngilizce ve temel düzeyde Rusça bilmektedir.

 

 
   
   

Cemhan BUCAK  

 
Orman Mühendisi 
Araştırma Uzmanı     


Yurtdışında Cemhan Bucak tarafından gerçekleştirilmiş faaliyetler :

  1. 2000 yılında burs alarak gittiği Moğolistanda orman koruma faliyetleri ve 1996’ da çıkmış ve Sibirya-Rusya sınırlarında aylarca devam etmiş büyük orman yangını hakkında araştırma yapmıştır. Bu yangının büyüme nedenleri arasında teknik donanım bakımından Moğol itfaiye teşkilatının çaresiz kaldığını gözlemlemiştir. Bu gibi büyük yangın organizasyonları için Moğol Havayollarında mevcut iki adet MI-8 helikoptere acil durumlarda su taşıma kovası monte edilerek yangınlara ilk müdahalede daha etkin olabileceklerine dair teknik raporu yetkililere sunmuştur.
  2. 2004 yılında Antalya’da düzenlenen Uluslararası Orman Yangın Kongresinde de sınır ötesi devam eden orman yangınlarında uluslararası işbirliği kapsamında bildiri sunmuştur.
  3. 2007 yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti orman yangın yetkililerine Kıbrıs’ta çıkmış iki büyük orman yangını, yangın gözetleme kulelerini görüş analizleri  ve gelecekte çıkabilecek olası yangınlara karşı  alınması gereken öneriler hakkında seminer vermiştir. 
  4. 2008 yılında İtalya-Türkiye CNR-TUBITAK ortak bilimsel araştırma projesi kapsamında Floransa’da  orman yangın izleme merkezinde Dr. Enrico Tesi tarafından büyük orman yangınlarda hava araçlarının koordinasyonu ve etkin kullanımı hakkında bilgiler edinilmiştir.
  5. 2013 yılında İspanya'nın Zaragoza şehrinde CIHEAM (AKDENİZ Tarım Enstitüsü) Enstitüsü'nde ‘İklim ve Sosyoekonomik Değişiklikler Doğrultusunda Orman Yangın Yönetimieğitimine katıldı ve bu eğitime katılmış ülkelerdeki uzmanlardan orman yangın mücadele teknikleri , devam etmekte olan  orman koruma ve yangın araştırma konularında görüş alışverişleri yapmıştır.    

YAYINLARI

BUCAK C.,AKKAŞ E.,   ‘Natural Chestnut Stands In Aegean Region, Turkey’(Poster)  XXII . World Forestry Congres Canada,      2002

GÜRER M.,BUCAK C., ÖZTÜRK C., KAŞIK G., ‘ Investigation on the role of fungal pathogens in the decline of urban/forest trees’ TÜBİTAK TOGTAG CNR Proje No. 2001/1, 2003

BUCAK C., ‘Kestane (Castanea sativa Mill.)  Ormanlarının Türkiye’deki Doğal Yayılışı Ve Bu Alanları Koruma Önerileri Uzmanlık Tezi (Distribution of Natural Chestnut Stands of Turkey and Suggestions For Protection)  Ege Ormancılık Araştırma Müdürlüğü Dergisi Sayı: 2 ,     2006

BUCAK C.,  ‘Kestane Yetişme Ortamı Analizi (İzmir L-20 Paftası Örneği)’ (Yayınlanmamış Uzmanlık Tezi Eki) 

GÖRE  M. E.,BUCAK C., ‘Batı Anadolu Bölgesinde defne de (Laurus nobilis L.) fungal hastalık etmenlerinin saptanması / Determination of the fungal diseases of laurel (Laurus nobilis L.) in Western Anatolia’ Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Dergisi 16(1):42-53, Ref:33  2006

PEYMAN C.,BALAY S.N., ÖZÇANKAYA İ.M., BUCAK C., GÖRE E., ‘Batı Anadolu Bölgesinde Defne ( Laurus nobilis L.)’nin Fungal Hastalık Etmenleri ve Zararlı Böceklerin Belirlenmesi’  Ege Ormancılık Araştırma Müdürlüğü Teknik Bülteni No:34 ISSN 1300-9508 Bakanlık Yayın No: 299 Müdürlük yayın No: 45    2007

BUCAK C.,BOZA Z., ‘Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 1995 ve 1998 Yılı Büyük Orman Yangınları Analizi’ (Yayınlanmamış KKTC Orman Dairesine sunulan Teknik Rapor)   2007

GÜNDÜZOĞLU G., AŞKIN Y., BUCAK C., ‘Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dahilinde Orman Yangın Gözetleme İstasyonlarının Konumsal ve Topografik Olarak Görünürlük Analizleri ’ (Yayınlanmamış KKTC Orman Dairesine sunulan Teknik Rapor)   2007

IĞIRCIK M., BEKİROĞLU S., OKAN T., BUCAK C.,  ‘Kazdağı Yöresinde Yaban Hayatı Kaynaklarının Yönetim Çalışmalarına İlgili Kesimlerin Katkı ve Katılımlarının Araştırılması’ Ege Ormancılık
Araştırma Müdürlüğü Teknik Bülteni No:41 ISSN 1300-9508  Bakanlık Yayın No: 331 Müdürlük yayın No: 54     2008

NEYİŞÇİ, T., SABUNCU, R., BUCAK, C.,  ‘Doğal servi meşçerelerinin genetik farklılığının korunması ve geliştirilmesi: Türkiye ve İtalya'da Cupressus sempervirens L. kullanarak yangına dirençli plantasyonlar kurma’    TÜBİTAK TOVAG Proje 104O217,    2008

AKKAŞ E., BUCAK C., BOZA Z., ERONAT H., BEKERECİ A.,ERKAN A.,CEBECİ C., ‘Büyük Orman Yangınlarının Meteorolojik Veriler Işığında İncelenmesi’ Ege Ormancılık Araştırma Müdürlüğü Teknik Bülteni No:36 ISSN 1300-9508 Bakanlık Yayın No: 333 Müdürlük yayın No: 48    2008

BUCAK C.,  ‘Çanakkale Orman İşletme Müdürlüğü Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı Büyük Orman Yangınlarına Karşı Aktif Savunma Planı’ Yayınlanmamış Teknik Rapor  2009

KÖSEOĞLU İ., BUCAK C.,   ‘İncirin Klimatalojik, Coğrafik ve Jeolojik İstekleri : Aydın Modeli’    Tarım ve Köy işleri Bakanlığı Erbeyli İncir Araştırma Enstitüsü Aydın-    2009

BUCAK C., ‘Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ‘Köprüçayı Havzası ‘ Büyük Orman Yangınlarına Karşı Aktif Savunma Planı’  Yayınlanmamış Teknik Rapor   2010

BUCAK C., ‘Denizli  Orman İşletme Müdürlüğü Büyük Orman Yangınlarına Karşı Aktif Savunma Planı’  Yayınlanmamış Teknik Rapor   2010

BUCAK C., ‘Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü Büyük Orman Yangınlarına Karşı Aktif Savunma Planı’   Yayınlanmamış Teknik Rapor   2010

BUCAK C.,  ‘Sarıgöl İlçesinin Ekolojik Özellikleri ve Türkiye’de Sarıgöl İle Benzer Ekolojik Koşulları Taşıyan Bölgeler’  1.Ulusal Sarıgöl İlçesi ve Değerleri Sempozyumu -   2011

KILCI M.,SAYMAN M., AKKAŞ E., BUCAK C., PARLAK S., BOZA Z.,   ‘Kozak Havzası Fıstıkçamı (Pinus pinea L.) Ormanlarında Kozalak Verimini Etkileyen Ekolojik Faktörler’  Ege Ormancılık Araştırma Müdürlüğü Çeşitli Yayınlar Serisi No: 5 Bakanlık Yayın No: 425 Müdürlük Yayın No: 64 ISBN 978-605-393-067-9  İzmir -  2011

BUCAK C.,  ‘İzmir ve  Menderes Orman İşletme Müdürlükleri Büyük Orman Yangınlarına Karşı Aktif Savunma Planı’  Yayınlanmamış Teknik Rapor  2011

BUCAK C., ‘Muğla  Orman Bölge Müdürlüğü Büyük Orman Yangınlarına Karşı Aktif Savunma Planı’ (Aydın ve Nazilli Orman İşletme Müdürlüğü Yangın savunma Planları da dahil 12 Adet Orman İşletme  Müdürlüğü Savunma Planları)   Yayınlanmamış Teknik Rapor  2011

BUCAK C., ‘Türkiye’de Kestane(Castenea sativa M.)Üretim Alanlarını Yok Eden Kestane Dal Kanseri Hastalığına (C. parasitica) Karşı Direnç Gösterebilen Doğal Kestane Irklarının Tespiti ve Batı Anadolu Bölgesinde Kestaneleri Koleksiyon Bahçesi Kurulması Amacıyla Araştırmaya Konu Edilebilecek Bölgelerin Tespiti’  Yayınlanmamış Ön Araştırma Raporu  2012

BUCAK C.,  ‘İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü Batı Trakya Bölgesi ( Edirne, Kırklareli,Keşan,Tekirdağ Orman İşletme Müdürlükleri ) Büyük Orman Yangınlarına Karşı Aktif Savunma Planı'  Yayınlanmamış Teknik Rapor  2012