2009 yılı - Çanakkale Gelibolu Tarihi Milli Parkı (20.506 ha.),
2010 yılı - Antalya Manavgat Köprüçayı Havzası ( 122.314 Ha),
2010 yılı - Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğünün tamamına ait 6 adet Orman İşletme Müdürlüğü (649.115 Ha) 
2010 yılı -  Denizli Orman İşletme Müdürlüğü (147.127 Ha) 
2011 yılı- İzmir Orman İşletme Müdürlüğü (241.382) ve Menderes Orman İşletme Müdürlükleri (171.978 Ha)
 2011 yılı- Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı (Muğla ve Aydın illeri) 12 adet orman işletme müdürlüğünde 1.158.925 hektar alanda planlar hazırlanarak  başarı ile uygulamaya aktarılmış ve yeni aktif savunma tedbirleri sayesinde uzun bir süre bu bölgelerde büyük orman yangını oluşmamıştır.
2012 yılında ise Türkiye’nin kuzeybatısında İstanbul Orman Bölge Müdürlüğüne ait Edirne (41.565 Ha), Kırklareli (110.439 Ha.), Tekirdağ (104.253 Ha) ve Keşan (63.642 Ha) 4 adet Orman İşletme Müdürlüklerini kapsayan Batı Trakya Bölgesel Büyük Orman Yangınlarına Karşı Aktif savunma Planları hazırlanmıştır.


     Modelin- yazılım haline getirilmeden önce - uygulamaya aktarılma aşamasında aktif yangın savunma planları oluşturularak riskler haritalaştırılmıştır. Bu orman yangın risk haritaları gizlilik içeren stratejik bilgiler içerdiği için yayımlanmamış ve planın yapıldığı tarihte görevli olan ilgili yangın mücadele birimlerine harita ve raporlar bizzat teslim edilmiştir. Halen bir nüshaları da Ege Ormancılık Araştırma Enstitüsünün arşivlerinde diğer çalışmalar olarak muhafaza edilmektedir.
     Sonuç olarak model halen 2022 yılında Türkiye için 2.831.246 hektarlık bir alanda büyük orman yangını çıkması muhtemel riskli bölgeler ve alternatif konuşlanma yerleri hakkındaki kritik bilgileri üretmiş ve uygulama birimleri olan Orman Genel Müdürlüğüne gereken ön uyarıları yapabilmiştir.