Yangın Tehlikesi Altındaki Bölgelerde Alternatif sektörlerde Bitkisel Atık Enerji Santralleri

 

 Potansiyel yangın riskini arttıran ve yanıcı madde yükünü

  azaltarak temizlenmesi gereken bu ormanlık alanlarda alt tabakada bulunan ince yanıcılar ve dal artıkları mutlak surette sahadan uzaklaştırılmaları gereklidir.

  Yüksek yangın riski altındaki bölgelerde; yürütülecek yakıt hammaddesini azaltma faaliyetlerini  ekonomik yönden finanse edebilmek için

  Model potansiyel riskli sahaların önceden tespit ederek yeni çalışma alanlarına dikkat çekecektir.

 
Bu sahalardan elde edilebilecek odunsu artık  hammaddeler hem yangın riskini azaltacak

 hem de doğayı kirletmeyen yeni enerji ve istihdam kaynakları oluşturarak çift yönlü fayda  sağlayabilecektir.

   İnce  dallardan oluşan artıklar doğal gübre yapımı ve pellet üretiminde;

  daha kalın materyaller ise kağıt ,yonga levha ve enerji üretiminde değerlendirilip

   bu amaçla yeni potansiyel bölgeler ortaya çıkabilecektir.