Yangın Riski Altındaki Enerji Tesisleri

   

  Rüzgar (RES), Güneş (GES), Hidroelektrik Enerji Santralleri (HES) ve Enerji Dağıtım Şirketleri
 


     Modelimiz bu enerji santrallerinin ve  enerji taşıyan fiziki tesislerinin direkt yangınlara maruz kalması veya bu tesislerdeki faaliyetlerden kaynaklanabilecek  ve civarda oluşabilecek yangın risklerine karşı farkındalık ve savunma stratejileri getirmektedir.

  Rüzgâr enerji santrallerinin etken ve edilgen konumda olduğu yangın tehlikesi küçümsenemeyecek düzeydedir.

  Rüzgâr enerji santralinin çevresinde bulunan orman varlığı itibarı ile  çift yönlü bir risk oluşturmaktadır.

   Bu risk ormanın yanması sonucu rüzgâr enerji santraline zarar vermesi ( RES dışındaki bir nedenden) veya rüzgâr enerji santralin kaynaklanan bir nedenle orman alanlarında yangın çıkması şeklinde kısaca özetlenebilmektedir.

  Santral civarındaki yangın tehlike derecelendirmesinden sonra söz konusu alandaki gerçekleşme olasılığı bulunan risklerin yönetilebilmesi ve mümkün mertebede en aza indirilmesi  (minimize) için geliştirilen yazılım kullanılarak risk önleme ve aktif savunma stratejisi planlanabilecektir. 

  Sonuç olarak gerçekleştirilen yatırımlarda hem kendi tesislerinin korumaları

hem de yüksek miktardaki tazminatlarla karşılaşmamaları için

yangın oluşturabilecek risklerin seviyesini tespit ettirip gerekli  önlemlerin alınması yönünde irade oluşturması gerekmektedir.

      1- RÜZGÂR ENERJİ SANTRALLERİ (RES) POTANSİYEL YANGIN TEHLİKE RİSK  ANALİZ SİSTEMİ
     
Rüzgâr enerji santralleri kuruldukları bölgelerde potansiyel yangın tehditleri barındıran ve coğrafi şartların çok ekstrem olduğu konumlarda bulunmaktadırlar. 
   Rüzgâr enerji santrallerinin etken ve edilgen konumda olduğu yangın tehlikesi küçümsenemeyecek düzeydedir.
 


Çatalca RES 
Çatalca Rüzgar Enerji Santrali (RES) Sanko Enerji tarafından işletilen santral 93 MWe kurulu gücü ile İstanbul'un 4. Türkiye'nin ise 11. büyük büyük enerji santralidir.

RES'te 30 adet Vestas rüzgar türbini kullanılmıştır.

Santrali ortalama 200.515.919 kilovatsaat elektrik üretimi ile 60.579 kişinin ve 63.656 konutun elektrik enerjisi ihtiyacını günlük hayatında ihtiyaç duyduğu

(konut, sanayi, metro ulaşımı, resmi daire, çevre aydınlatması gibi) tüm elektrik enerjisini karşılayabilmektedir.
     

 Hidro Elektrik Santrallar (HES) Barajların su toplama havzalarında su kalitesini belirleyen ulaşım sorunu olabilecek ormanlık alanların yangınlara ve dolayısıyla su kalitesini korumaya yönelik tedbirler alınmasına vesile olabilecektir.
     Model mevcut veya inşa edilen yeni hidroelektrik santrallarını besleyen su kaynaklarının (barajı-gölet vd) etrafındaki havzaların olası yangınlara karşı daha etkin korunması için baraj itfaiye timlerinin konuşlanma bölgelerinin tespitini yapabilecektir.

     Enerji Dağıtım Şirketleri
    ‘Enerji Nakil Hatlarının maruz kaldığı yangın risklerini öngörebilmek ve

  gelecekte elektrik enerjisi dağıtım hatlarından kaynaklanabilecek yangınlar nedeniyle, devletin ve vatandaşların uğradığı maddi zararın tazminini en az seviyeye indirebilmek için,

 riskli hatlarda gerekli bakım ve koruma çalışmalarını modelin desteği ile gerçekleştirebileceklerdir.

   
  Firmamız yangınlara karşı  riskli enerji şirketlerinin  mevcut teknolojik alt yapısının desteklenmesi ve hukuki zararlarının önlenebilmesi için Risk Analiz Yazılımı ile  ilgili iş güvenliği uzmanları ile birlikte yapılacak uygulamalar ile ilgili  Danışmanlık desteği verebilecektir.