Sigorta Şirketleri

 

 Doğal afet kapsamında yer alan orman yangınlarının yol açtığı maddi ve manevi tazminatların yangın risk analizleri ve önleyici tedbirler ile en düşük seviyelere indirilmesi ve dünya genelinde sigortalı mülklerin korunabilmeleri için saha operasyon ve teknik destek hizmeti ile  sigortacılık sektörleri desteklenmelidir.   

     
    Yangınlar sonrasında meydana gelen ekonomik kayıplar birçok ülkede sigorta kapsamında tutulmayıp doğal afet kapsamında görülmekte bazı gelişmiş ülkelerde ise sigorta şirketleri bu milyar dolarlık tazminatları karşılamak zorunda kalmaktadırlar.

   Halbuki böylesine büyük kayıplara yol açan yangınların olası çıkma noktaları önceden tespit edilebilirse risk piramidi doğru bir şekilde oturtulabilir ve  çok kısa bir sürede söndürme müdahalesi ile yangınlar büyümeden kontrol altına alınabilecektir.

     Modelin birincil faydalanıcıları çok yüksek tazminatlar ödemek zorunda kalan sigorta şirketleri olmaktadır.

         Sigorta şirketleri riskli alanları ve risk seviyeleri önceden tespit edip değerlendirme  suretiyle bölge ile ilgili önemli bilgileri üretebilecek ve yangınlar çıkmadan önleyici operasyon tedbirleri alabileceklerdir.

    Ayrıca risk kapsamlarını ve alınması gereken zorunlu önlemler hakkında toplumda duyarlılık ve farkındalıkları yaygınlaştırarak yerel yönetimler ve özel mülk sahipleri arasında çok daha sağlıklı bir köprü kurabileceklerdir.

      Bu yazılım sayesinde bugüne kadar devlet kurumları tarafından büyük çoğunluğu karşılanan yangın harcamalarına; sigorta şirketlerince yapılacak katkılar sayesinde

   Havacılık sektöründe karadan ve havadan riskleri belirlenmiş orman alanlarındaki ilave hava araçları konuşlandırılabilecek ve sonuçta çok daha ekonomik ve etkin bir orman yangınları ile mücadele  stratejisi uygulanabilecektir.