Özel Havacılık Kurumları (Orman Yangınlarına Havadan Müdahale eden)

   Modelimiz Havacılık firmaları için Etkin Hava Destekli Orman Yangın Müdahale Sistemi oluşturularak orman yangınları ile mücadele de yeni yaklaşımlar getirebilecektir.

   İlk müdahale ve yangının ilerlemesini durdurma noktasında  kara ekiplerinin müdahaledeki kısıtları nedeniyle ? risk değerlendirmeleri ışığında hava unsurlarının  sayısal olarak yeterli  kapasitede yeniden düzenlenmesi suretiyle yangınların büyüme ve durdurulması yönünde daha etkin olunabilecektir.

    Hava araçlarının (helikopter ,uçak, insansız hava araçları-İHA) ve

   yangın erken uyarı sistemlerinin ( termal kamera, uydular, gözetleme kuleleri gibi)

   yangın etkinlik analizi  yapılarak yangınlarda daha etkin bir şekilde kullanılabilmeleri,

    ihtiyaç duyulan riskli ve kritik bölgelerde kaç adet  hava aracı gerektiği ?

  Karadan ulaşılamayan mutlaka havadan müdahale desteğine ihtiyaç duyulan riskli bölgeler için 

        Yangın Önleme Hava Savunma planlaması için modele ihtiyaç duyulmaktadır.


   Havacılık Özel Sektörü de bu yazılımlarla karadan ve havadan riskleri belirlenmiş orman alanlarındaki ilave hava araçlarına ödenecek -yangınlarla mücadele maliyetlerini-

  gerek sigorta şirketleri ile birlikte gerekse de özel sektörün yangınlara karşı korunması amaçlı daha geniş alanlarda yeni potansiyel iş olanakları edinebileceklerdir.

    Özellikle   şiddetli rüzgarlara maruz ( 4 - 9 m/s hızlar)  ormanlık bölgelerde orman yangınlarının çıkışı sonrasında hızla büyüme ve kontrolden çıkabilme   potansiyeli mevcuttur.

    Bu tip rüzgarlı bölgelerde, etkin hava destekli orman yangın müdahale sistemini  faaliyete geçirilerek- yangın mücadelesi için insan ve araçlara harcanan yüksek miktarlardaki harcamalar- hava unsurlarının ilk müdahale süresini çabuklaştıracak şekilde kaydırılarak mevcut risklerin azaltılması sağlanabilecektir. 

    Güncellenebilme özelliği olan bu yazılım aynı zamanda orman yangınları ile

   Havadan müdahale araçlarının nerelerde konuşlanması gerektiği yanında

  insanlı ve insansız hava araçlarının hangi bölgelerde keşif uçuşu yapmaları gerektiğinde

    rahatlıkla planlamamıza yönelik imkan ve bilgi vermektedir.