Orman Bakanlığı Yangın Mücadele Birimleri

     Orman yangın risk analizi teknolojileri kullanılmak suretiyle  oluşturulan ve önerilen yeni helikopter konuşlanma merkezleri

  hesaplanırken hava araçları kapsama alanlarının aralarında boşluk kalmaması ve

  kapsama alan yarıçapları içerisinde ormanların olmadığı denizsel bölgeleri kapsamamasına dikkat edilerek

 Sahilden iç kesimlere doğru kaydırılmak suretiyle 

daha çok karasal alan ormanlık bölgeleri kapsayacak şekilde planlanması yapılabilecektir.

  Ulusal düzeyde koordine edilen devlet kurumları arasında daha küçük, çevik  ancak çok sayıda ekip oluşturulabilmesi,

  Hazırlanacak kalkınma planlarında makro seviyede yangın savunma strateji oluşturabilecek verileri temin edebilecektir.