Fiyatlar

     

   Makro veya bölgesel düzeyde analiz yapabilen model mevcut yangın risklerini ve gerekli tedbirleri belirlemekte olup;

 Üretilecek bu stratejik veriler yangınlardan etkilenebilecek tüm aktörlere gerekli savunma tedbirlerini alabilmeleri açısından büyük faydalar sağlayacaktır.

  Talep edilen alan miktarlarına göre her iki model için firmamızdan ayrı ayrı fiyat teklifleri alabilirsiniz.

  İki yazılımı bir arada talep eden firmalar için toplam ücret üzerinden %25 indirim uygulanacaktır.

 

     Fiyatlandırma yapılırken- gerek turizm tesisleri gereksede belediyeler bazında olsun-

en küçük birim olarak İlçe idari sınırları baz alınabilecektir.

  Türkiye idari yapılandırmasında 81 ile ait 973 adet ilçe yüzölçümü bazında fiyat teklifi verilebilecektir.

    Bu ilçe ilgili en son coğrafik dataların talep sahipleri tarafından temin edilip firmamıza teslimini müteakip modele güncel verilein girişi yapıldıktan sonra üretilen harita ilçe yönetimine teslim edildikten sonra tüm paydaşlar tarafından  kullanıma geçilebilecektir.

    Örnek : Adana İli, Ceyhan İlçesi 161.159 kişinin yaşadığı (tüm turizm tesisleri,tatil siteleri,itfaiye birimleri,tarım orman teşkilatları,köy i tüzel kişilikleri vd. aktörler)

       Toplam ilçe alanı 1426 km2 (1426 * 25 $ : 35.000 $ OYRAM İlçe risk analiz maliyeti..

      aynı ilçe için ikinci OYAYS modeli de istenirse 35.000 + 35.000 :70.000 * 0,75 (%25 iskonto) : Toplam da 52.500 $ ilçe fiyatı verilebilecektir.

   Aşağıdaki linke tıklayıp ilçenizin genel alanını görüp size verebileceğimiz fiyatlar konusunda bilgi sahibi olabilirsiniz.

https://tr.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCrkiye%27nin_il%C3%A7eleri

      1-  Orman Yangın Risk Analiz Modeli (OYRAM)- Yangın Öncesi Riskli Bölgeler
      2- Operasyonel Yangın Araçları Yönetim Sistemi (OYAYS) -Yangın Söndürme Etkinlik Analizi


           

OYRAM ve OYAYS Modellerinin herbiri için Birim Fiyat Tablosu (2022 Yılı)

  1-   Büyükşehir Belediye Yerleşim ve Yangın Önleme Planlamalarında 
  2-   İtfaiye Daire Başkanlıkları                                                          
 0,250  US $/ Ha
  3-   Sigorta Şirketleri         0,200  US $/ Ha
  4-   Afet-Çevre-Tarım ve Orman Bakanlığı                                            .  0,150   US $/ Ha
  5-   Özel Havacılık Firmaları        0, 200   US $/ Ha
  6-    Biyokütle Enerji Santralleri(BKE), Kağıt End.,Pellet  Firmaları  0,100 US $/ Ha.
  7-   RES-HES-GES Santralleri, Enerji Dağıtım Şirketleri,Stratejik Tesisler Havalanları, Turizm Tesisleri,Tatil Siteleri     0,250 US $/ Ha

   8-  Milli Parklar ve Doğa Koruma Alanları                                      

 0,150  US $/ Ha.