Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel müdürlükleri

Model tekrar yenilenemeyecek kaynaklardan olan endemik hayvan ve bitki gruplarını (fauna ve flora )

yangınlar sebebiyle yok olmaktan korumak için mutlak surette

yeni yangın savunma planlamaları için çok faydalı olacaktır.

Amazon Bölgesi, Sibirya Tayga ormanları,  Galapagos adaları gibi