Çevre, Tarım, Orman ve Doğa Bakanlıkları

   

Bu bakanlıkların korumak zorunda olduğu ekolojik ortamlar; yaban hayatı, su kaynakları,tarımsal araziler ,doğal ormanlar ve milli parkların yangın çıkmadan önce önleyici tedbirler ile

 Bu bölgelerde yaşayan insanları bilgilendirme ,eğitim gönüllülük ve kendilerini savunma teknikleri konusunda desteklenmeleri gerekmektedir. 

     Yangın mücadelesine destek vermekte olan tüm kurumların ve sorumlu birimlerin etkin bir şekilde koordinasyonunu yapabilmek için yeni ve en güncel kritik bilgileri üretebilen bu özel yazılımın ürettiği veriler paylaşılarak en yararlı  hizmetler oluşturulabilecektir.

    Model özellikle Orman ve Tarım Bakanlıklarının mevcut teknolojik alt yapısının yeni yangın risk analiz yazılımı ile desteklemekte ve risk altındaki ormanlık alanlar ve civarındaki köylerde yaşayan insanlara ön-uyarı yapılabilmesi ve problemli bölgeler için yeni alınabilecek önlemleri  , nelerin yapılması gerektiğini gösterebilmektedir.