Büyükşehir Belediye Başkanlıkları

   Model yangınlar öncesinde tehlike altındaki bölgelerde yerel savunma teknikleri geliştirmesinde ve olası afet senaryolarında acil durumlarda tahliye operasyonları yapılabilmesi için belediye birimlerine destek olabilecektir.

   ‘’Kırsal Alan Yangın Risk Analiz Planları’’ ile imar çalışmalarında risk altındaki yerleşim alanları ve kentsel yerleşimi çevreleyen kentlerin oksijen kaynağı ve akciğerleri olan yeşil ormanlık alanların daha etkin şekilde korunabilecektir.(California, Victoria, Muğla şehirleri gibi)

   Modelin uygulandığı bölgelerde en kısa sürede yangın masrafları ve tazminatları en az seviyeye indirerek yeni ekonomik kaynaklar doğabilecektir.

   Alınacak yeni kararlar ve tedbirler doğrultusunda merkezi ve yerel yönetimler, gönüllü sivil toplum örgütleri ve yangın söndürmekle görevli itfaiye birimleri tarafından iklim değişiklikleri nedeniyle artan orman yangınları ile ilgili çok etkili uygulamalar yapılabilecektir.Resim: Yerleşim yerleri civarındaki riskler

  Belediye sınırları dahilindeki çöp toplama alanlarında meydana gelebilecek ve civardaki yerleşim merkezlerini etkileyebilecek yangınlara karşıda daha etkili olunabilecektir. 

Büyükşehir Belediyelerinde  yangın riski altındaki riskli bölgelere daha erken müdahale amaçlı mevcut büyük hava müdahale araçları için model alternatif konuşlanma yerlerinin tespiti (Sikorsky S-64 skycrane helikopteri gibi).

Otobanlar ve ana ulaşım yol güzergahları için riskli bölgelerin analizi ve yeni itfaiye timlerinin konuşlanma yerlerinin tespiti.

   
Yaz aylarında sadece orman yangın söndürme için görevlendirilen helikopterlerinin kış aylarında da metropollere mücavir kırsal alanlar ve stratejik tesisler görev yapabilecekleri yeni alternatif konuşlanma bölgelerinin tespiti.